Administrasjonskonsulent

Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep er en selvstendig tverrkirkelig diakonal stiftelse lokalisert på
Lovisenberg i Oslo. Vår visjon er å være ved den utsattes side, med verdiene verdighet, åpenhet og
rettferdighet. Vi har gjennom mer enn 25 år arbeidet særlig med krenkelseserfaringer i kirkelig sammenheng.
Vake arbeider landsdekkende mot seksuelle overgrep innenfor områdene forebygging, bearbeiding og
rådgivning.

Vi har ledig stilling som administrasjonskonsulent i 60 – 100% stilling

Arbeidsoppgaver:

– Bistå daglig leder med drift av virksomheten

– Bistå daglig leder med bl.a. saksforberedelser til styret og andre fora

– Oppfølging av prosjekter med søknader og rapportering

– Økonomioppfølging

– Kommunikasjons- og informasjonsoppgaver

– Praktisk tilrettelegging av møter, kurs og konferanser

– Kontakt med samarbeidspartnere og nettverk

Ønskede kvalifikasjoner:

– God økonomiforståelse

– Gode IT-kunnskaper

– Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre

– Fleksibel, ryddig og praktisk anlagt

– Relevant utdanning og/eller erfaring som kompenserer for manglende utdanning

– Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

– Må beherske flytende norsk

– Du bør ha erfaring fra og/eller god kjennskap til norsk kirke, menighets- og organisasjonsliv

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Alle kjønn oppfordres til å søke.
Tilfredsstillende politiattest må kunne leveres.

Arbeidstid er overveiende på dagtid og i våre lokaliteter, men du må kunne jobbe på mer ubekvem
arbeidstid enkelte dager etter avtale.

Vi tilbyr et godt kollegafellesskap, hyggelige kontorlokaler og en meningsfull virksomhet å bli en del av.
Arbeids-, lønns- og pensjonsvilkår i tråd med KAs tariff. Den som ansettes, må kunne arbeide lojalt innenfor
Vakes verdigrunnlag.

Søknad med CV sendes på mail til anne.louise.skoland@ressurssenteret.no
Søknader uten søknadstekst eller som mangler CV, vil ikke bli besvart og ikke tatt i betraktning.
Kontaktperson: Daglig leder Anne Louise Skoland, tlf. 47483346

Arbeidssted: Lovisenberg, Oslo
Type stilling: 60 – 100% fast (stillingsbrøk etter avtale)
Ønsket tiltredelse: 1. august (eller etter avtale)
Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende, seneste søknadsfrist 21. mai 2023

Administrasjonskonsulent – PDF format av informasjonen

Hopp rett ned til innholdet