DIGITALE KRENKELSER – VOLD I ET TEKNOLOGISK SAMFUNN. HVORDAN KAN VI FOREBYGGE VOLD I 2022?

Arrangør
Rød knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner,
Reform – ressurssenter for menn,
Vake Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep,
Juridisk rådgivning for kvinner,
Norske Kvinners Sanitetsforening,
Krisesentersekretariatet,
Den norske kirke,
Islam Råd Norge,
Virke
Dag: Tirsdag 16/8 2022 20:30 – 21:30.
Arendal. Samfunnsteltet.
Hva handler digitale krenkelser og vold, om? Hvorfor hetses ofrene? Lever vi i et samfunn der vi ser på ydmykelse som underholdning? Hva gjør offerhets med vår forestilling om Norge som et likestilt og rettferdig samfunn? Hvordan kan vi hindre digitale krenkelser og vold? Hvilke holdnings- og lovendringer trengs for å forebygge denne formen for vold?
Med oss i arrangement har vi representanter fra Kripos, JURK, Sex & Politikk og RVTSsør.
Tone Aspevoll fra Agenda er møteleder.
Hopp rett ned til innholdet