Arendalsuka 2022

Under arendalsuka 2022 hadde alliansen Rød knapp samlet flere fagpersoner til en panelsamtale om vold i et moderne samfunn. Digitale overgrep, krenkelser og vold var overskriften. I panelet hadde vi fagrådgivere fra JURK, Sex og politikk, RVTSsør og politi-representant fra Kripos. Dette var en god samling av ulike organisasjoner som jobber i et felles fagfelt, men fra ulik hold.

Formålet med arrangementet var nettopp det å samle ulike grupper som jobber med det Rød knapp er engasjerte i. Vi fikk høre om hvordan moderne krenkelser utvikler seg. Utfordringer vi opplever med en mer digital omverden. Hvordan overgrep i sosiale medier er, og hvordan det kan være å være utsatt i dagens samfunn. Vi fikk også høre om voldshendelser på nett og fenomener rundt digital vold.

Noen utdrag fra samtalen – Vold og filming er et større problem på nett. Unge mennesker opplever stor tilgang til voldsvideoer og fysiske krenkelser på video. Senere kan også utsatte på video bli truet til taushet av voldsutøvere. Det samme skjer i partnervold, med frihetsfrarøvelse, stalking og deling av private bilder. Det finnes et lovverk som nylig er vedtatt som vil forbedre kampen mot slike digitale krenkelser, men arbeidet er fremdeles såpass nytt at det er en vei igjen å gå.

Alliansen er storfornøyd med resultatet av denne panelsamtalen, og vil takke deltagerne i panelet, de besøkende som hørte på – og Arendalsuka. Vi gleder oss allerede til 2023.

Hopp rett ned til innholdet