I samarbeid med Samisk kirkeråd har vi utarbeidet et ressurshefte for kirkelige ansatte og andre om hvordan man kan møte nærstående til mennesker som er blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep.  I de seneste årene har forekomst av vold og seksuelle overgrep i det samiske samfunn fått offentlig oppmerksomhet. Personlige fortellinger og bekreftede tall viser at det som ikke skulle skje, likevel skjer i alle samfunnslag i majoritetssamfunnet og i ulike minoritetsfellesskap.  Heftet tar sikte på å løfte frem erfaringer til nærstående på en respektfull måte, og gi responser fra mennesker som kjenner de samiske og læstadianske miljøene på en eller annen måte. Målet er å bidra til kompetanse slik at kirkelig ansatte og andre blir tryggere i sin rolle, og å kunne skape tillit basert på å ha en faktisk forståelse av hva den andre forteller om.  Enkelte tekster er oversatt til enten nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk. 

Heftet kan bestilles fra Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep eller lastes ned som pdf her! 

Hopp rett ned til innholdet