Kirkelig Ressurssenter vil med glede ønske Einar Eidsaa Edland velkommen i vår stab 1. mars 2021!

Edland fikk jobben i hard konkurranse med rundt 70 gode søkere. Han ansettes som rådgiver, med særskilt ansvar for arbeidet blant utsatte menn.

Edland bringer med seg bred kompetanse på å møte og samtale med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Han er i tillegg en erfaren underviser og foredragsholder, samt dyktig skribent.

Edland har en bachelor i sosialt arbeid fra VID, og en master i diakoni fra MF/VID, der han skrev masteroppgave om sjelesorg. Sommeren 2020 disputerte og fullførte Edland en doktoravhandling på MF der han undersøkte det dynamiske forholdet mellom tidlige relasjonelle erfaringer og bruken av religiøse symboler i livsfortellinger hos pasienter ved VITA-avdelingen på Modum bad. Faglig plasserte denne studien seg innenfor feltet sjelesorg, men gjorde seg også bruk av tilknytningsteori, traumepsykologi og relasjonell psykoterapi.

Når Edland nå kommer til Kirkelig Ressurssenter, kommer han fra jobb som barnevernkonsulent i Lillestrøm kommune. Han har også en stilling som førsteamanuensis II i Sjelesorg, på MF Vitenskapelige høyskole, som han vil beholde i kombinasjon med arbeidet hos oss.

Vi tror Einar E. Edland med sin bakgrunn, fagkunnskap og erfaring vil bli et solid og viktig tilskudd til arbeidet på Kirkelig Ressurssenter.

Hopp rett ned til innholdet