Lurer du på hvordan du kan snakke med ditt barn om kropp, kjærlighet, glede og grenser? Hender det at du spør deg hva som er normalt og vanlig når det gjelder barn og seksualitet?

Har du lyst til å vite mer om hva du som forelder kan gjøre for å forebygge krenkelser og overgrep.

KUNNSKAP OM BARN OG SEKSUALITET

Tro, håp og kjærlighet er en temasamling for voksne med omsorg for barn. Samlingen gir økt kunnskap og refleksjon om barn og unge, kropp og seksualitet, og om hva som er normal,

bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

 

SEKSUALITET, TRO OG VERDIER

Hvilke verdier er viktige for deg? Hva er viktig for deg å formidle til ditt barn? Er du nysgjerrig på hva kirken kan tilføre samtalen om kropp og seksualitet? Underveis i samlingen får du mulighet til å reflektere over egen tro og livstolkning i møte med det som blir presentert.

 

MÅLGRUPPE

Primær målgruppe for samlingen er foreldre og foresatte, og andre

omsorgspersoner, for barn i alderen 9-13 år. Foreldre og foresatte til eldre ungdommer og yngre barn, vil også ha stor nytte av å delta.

 

ET KIRKELIG TILBUD

Tro, håp og kjærlighet er utviklet av Vake til bruk i kristne kirker og trossamfunn. Menigheter, kirker og organisasjoner som ønsker å holde temasamlingen i sin sammenheng, kan kontakte oss for opplegg og veiledning.

 

VERDITÅRNET

Tro, håp og kjærlighet tilbyr en unik kombinasjon

av fagformidling og egen refleksjon ved

hjelp av Verditårn-metodikken. Metodikken er

utviklet spesielt for dette opplegget.

ET VERDIBASERT TILBUD

Tro, håp og kjærlighet har en egen versjon utviklet til bruk i (ikke-kristne) religiøse trossamfunn og fellesskap. VAKE tror at mange religiøse grupper vil ha glede av den unike kombinasjonen av fagformidling og egenrefleksjon som det legges opp til ved bruk av Verditårn-metodikken. Kontakt oss om dere ønsker nærmere informasjon og/eller at vi kommer til dere for å holde dette kurset.

Opplegget er utviklet for Vake av Turid Skorpe Lannem.

 

 

Hopp rett ned til innholdet