Før påsken kom fikk Kirken i Bergen feire Messe for Verdighet.

Tatt fra Kirken i Bergen på Facebook: «I forrige uke fikk vi endelig mulighet til å feire Messe for verdighet i Bergen domkirke – etter to års pause på grunn av korona. Dette er en håpsgudstjeneste med fokus på mennesker som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Å sette dette på dagsordenen, er å løfte vekk skammen og gjenreise menneskers liv og tro. Messen ble gjennomført i Nidarosdomen for første gang i 2009, og siden har den spredd seg til alle store norske byer. Messe for verdighet er et samarbeid mellom Bergen domkirke menighet, Kirkens SOS, Kirkens Bymisjon i Bergen, CRUX Kalfarhuset, Nok. Bergen, Redd Barna og VAKE kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep

Messe for Verdighet har som mål å bidra med hjelp til mennesker som har krenkelseserfaringer, tilby et fellesskap på tvers av skillelinjer samt forebygge overgrep. Vi samarbeider også om å tilby en fagdag i forbindelse med messen der vi først og fremst tilrettelegger og inviterte brukergruppene til de ulike organisasjonene. Vi inviterer også gjerne fagfolk, men utsatte og fagfolk deltar på samme premisser. Vake håper flere kirker og menigheter velger å feire Messe for Verdighet fremover.

Hopp rett ned til innholdet