Vake har ledig stilling som administrasjonskonsulent. Kanskje DU er den vi leter etter? Søk i dag, søknader behandles fortløpende!

 

Vi søker administrasjonskonsulent 

i 80 – 100% stilling, for å komplettere vårt team.

Arbeidsoppgaver: 

 • Bistå daglig leder med drift av virksomheten  
 • Bistå daglig leder med bl.a. saksforberedelser til styret og andre fora 
 • Oppfølging av prosjekter med søknader og rapportering 
 • Økonomioppfølging 
 • Kommunikasjons- og informasjonsoppgaver 
 • Praktisk tilrettelegging av møter, kurs og konferanser 
 • Kontakt med samarbeidspartnere og nettverk 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Erfaring med håndtering av økonomi, lønn og personal 
 • God økonomiforståelse 
 • Gode IT-kunnskaper 
 • Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre 
 • Fleksibel, ryddig og praktisk anlagt 
 • Relevant utdanning og/eller erfaring som kompenserer for manglende utdanning 
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner  
 • Må beherske flytende norsk 
 • Du bør ha erfaring fra og/eller god kjennskap til kristen menighets- og organisasjonsliv i norsk kontekst

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Alle kjønn oppfordres til å søke. Tilfredsstillende politiattest må leveres. 

Arbeidstid er overveiende på dagtid og i våre lokaliteter, men du må kunne jobbe på mer ubekvem arbeidstid enkelte dager etter avtale. 

Vi tilbyr et godt kollegafellesskap, hyggelige kontorlokaler og en meningsfull virksomhet å bli en del av. Arbeids-, lønns- og pensjonsvilkår i tråd med KAs tariff. Den som ansettes, må kunne arbeide lojalt innenfor Vakes verdigrunnlag og må kunne forholde seg til at kristen trosutøvelse har plass i vår virksomhet.

Søknad med CV sendes på mail til anne.louise.skoland@ressurssenteret.no  Søknader uten søknadstekst eller som mangler CV, vil ikke bli besvart og ikke tatt i betraktning. 

 • Kontaktperson: Daglig leder Anne Louise Skoland, tlf. 47483346 
 • Arbeidssted: Lovisenberg, Oslo  
 • Type stilling: 80 – 100% fast (stillingsbrøk etter nærmere avtale) 
 • Ønsket tiltredelse: Snarest  
 • Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende. Seneste søknadsfrist 1. januar 2023 

Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep er en selvstendig tverrkirkelig diakonal stiftelse lokalisert på Lovisenberg i Oslo. Vår visjon er å være ved den utsattes side, med verdiene verdighet, åpenhet og rettferdighet. Vi har gjennom mer enn 25 år arbeidet særlig med krenkelseserfaringer i kirkelig sammenheng. Vake arbeider landsdekkende mot seksuelle overgrep innenfor områdene forebygging, bearbeiding og rådgivning.  

Hopp rett ned til innholdet