Vi inviterer til fagdagen «Dobbel sårbarhet – åpnere rom»: Om overgrep og hvordan vi som kirke kan bidra i det forebyggende og bearbeidende arbeidet, i Karasjok kirke onsdag 8. juni kl. 10-17. Fagdagen skjer i samarbeid med Samisk kirkeråd, Indre Finnmark prosti, Samisk nasjonal kompetansetjeneste og Samisk høyskole. Dagen avsluttes med Messe for verdighet i Karasjok kirke kl. 19, den er åpen for alle.

Program for dagen

10-10.30 Velkomst og liturgisk samling

10.35-11.35 Elisabeth Gerhardsen fra SANKS med temaet «Å være i minoritet». Å være en del av en minoritet kan ofte gi noen erfaringer som majoritetssamfunnet ikke så lett fanger opp. Gerhardsen tar utgangspunkt i samiske forhold, men foredraget vil også ha overføringsverdi til andre grupper, enten vi snakker om etniske, kulturelle, religiøse eller seksuelle minoriteter.

11.45-12.15 Gruppearbeid Samtale i grupper i forlengelse av Gerhardsen bidrag.

12.30-13.30 Varm lunsj

13.30-14.30 Lovisa Mienna Sjøberg frå Samí Allaskuvla med temaet «Vem är jag om du inte speglar mig?» Hur samiska berättelser kan hjälpa oss att förstå vad det är att vara människa i möte med det som smärtar.

15-15.30 Gruppearbeid Samtale i grupper i forlengelse av Sjöbergs bidrag.

15.30-16.30 Anne Marie og Turid Skorpe Lannem fra Vake Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep, med temaet «På veg mot et åpnere rom?»: 1) Hva er Beeretjekåahrth og Biernnagåvå og om hvordan kan de og andre følelseskort være et forebyggende og bearbeidende verktøy i kirken? 2) Hva gjør vi når noen forteller oss om overgrep?

16.30-16.45 Avslutning med velsignelsen og utsendelse

-Spørsmål kan rettes til rådgiver Turid Skorpe Lannem. Du kan delta via Zoom eller fysisk i Karasjok. Påmelding til postATressurssenteret.no

 

Koble til fagdagen fra denne linken:

https://intraport-biz.zoom.us/j/87604827634

Hopp rett ned til innholdet