Messe for verdighet er en temagudstjeneste som arrangeres i solidaritet med alle som er berørt av vold og overgrep. Vi får komme til Gud i bønn, med ord og bevegelse, med lys og musikk, med våre gleder og våre sår. Alle mennesker er skapt hellig og ukrenkelig og vi står sammen om å skape trygge rom.

Messer for verdighet holdes over hele landet og vi i Vake samarbeider med kirkelige og andre faglige aktører innen overgrepsfeltet. I forkant av messen blir det ofte arrangert en fagdag med fokus på relevant tematikk.

I slutten av oktober har det vært avholdt Messe for verdighet i Tønsberg, Oslo, Molde og Hamar. På bildet kan du se noen øyeblikk fra de ulike stedene.

Hopp rett ned til innholdet