I forbindelse med NovemberKonferansen er vi glade for å kunne kunngjøre at det blir anledning å se kunstner Anna Maria Strays utstilling av skulpturer i porselen  i Trefoldighetskirken. Tidspunkt for når utstillingen blir åpen for deltakere vil bli kunngjort under konferansen. Det er kun en kort spasertur over til utstillingen (over gata bak konferanselokalene).

Denne utstillingen ønsker å synligjøre noe av smerten og lidelsen vi mennesker kan oppleve og hva det gjør med oss. Alle får sår og slag i livet og mange opplever å bli helt knust. Samtidig er det et mål å gi en fornemmelse av spenningsfeltet mellom lidelse og kamp, rettferdighet og forsoning og å formidle et håp om menneskers evne til å reise seg igjen.

Skulpturene er laget i porselen. Av og til kombineres porselenene med harde fabrikkproduserte objekter som står i kontrast til porselenets sarte, vakere og skjøre uttrykk. De fleste skulpturene er små, det inviteres til nærhet, refleksjon og til å undersøke nærmere.

Utstillingen står i Trefoldighetskirken, og de fleste skulpturene er inspirert av kristen billedkunst og bibelfortellinger, men de er også inspirert av filosofien bak den japanske keramiske teknikken Kintsugi. Kintsugi er en metode for å reparer knust porselen og keramikk. Det ødelagte objektet limes sammen igjen med gull. På denne måten fremheves skaden. Reparasjonen innlemmes i objektet som en synlig del. Det å bli knust og reparert, ses på som en del av objektets historie, noe verdifullt, noe som ikke skal skjules, men vedkjennes.