Vakes tradisjonsrike NovemberKonferanse hadde i 2023 tematikken «Forsoning og Tilgivelse», og vi stiller spørsmål om dette er mulig etter krenkelser. Tematikken er valgt basert på innspill fra deltakere i våre tilbud for utsatte, og det er et aktuelt tema for mange mennesker uavhengig av rolle. Vi var glade for å kunne presentere så mange dyktige foredragsholdere, som ville belyse tematikken forsoning og/eller tilgivelse, fra ulike ståsted og med ulike synspunkt.  

Konferansen starter torsdag 23. november kl. 10, og avsluttes fredag 24. november kl. 15.30.

Sted: Frelsesarmeen, Komm.T.I. Øgrimsplass 4, Oslo (sentrum).

 

Hopp rett ned til innholdet