Vakes etter hvert tradisjonsrike NovemberKonferanse har i 2023 tema «Forsoning og Tilgivelse», og vi stiller spørsmål ved om det mulig etter krenkelser. Tema er kommet etter forslag fra deltakere i våre tilbud for utsatte, og vi ser at det stadig er et aktuelt tema mange mennesker er opptatt av uavhengig av rolle. Vi er glade for å kunne presentere mange dyktige foredragsholdere, som vil belyse tematikken forsoning og/eller tilgivelse, fra ulike ståsted og synspunkt.  

Konferansen starter torsdag 23. november kl. 10, og avsluttes fredag 24. november kl. 15.30.

Sted: Frelsesarmeen, Komm.T.I. Øgrimsplass 4, Oslo (sentrum).

Lenke til påmelding her:
Checkin — påmeldingssystemet som er regnskapets bestevenn

EARLYBIRD: Rabattert påmelding innen 20. september! Gjelder kun full konferanse. Rabatt gis til registrerte brukere av Vakes bearbeidende tilbud. Ta kontakt for å få tilsendt rabattkode.

Paul Leer-Salvesen
Foto: Kjell Inge Søreide

 

 

Paul Leer-Salvesen vil foredra om forsoning –  forsoningsprosesser etter vold og krenkelser. 

 

 

 

Andreas Ribe-Nyhus’ foredrag har tittel «Fra soning til forsoning». Hans foredrag bygger på boken Fengslet (2022).

Andreas Ribe-Nyhus Foto: Marcel Lelienhof

Marit Skartveit vil foredra om retreat i fengsel, og om symbolhandlingens betydning.  

Gyrid Gunnes vil lede en panelsamtale mellom Paul Leer-Salvesen, Andreas Ribe-Nyhus og Marit Skartveit, der vi tar opp temaene de har berørt i sine foredrag. 

Kari Halstensen Foto: Hans Jørgen Brun

 

 

 

 

Kari Halstensen vil foredra om temaet: «Tilgivelse som mulighet og umulighet»

Liv Nesse-Amundsen foredrar om «Kampen for tilgivelsen».  

Liturgisk samling med elementer fra Vakes «Messe for Verdighet». Dette vil ledes av ledende prest i Trefoldighetskriken, Pål Kristian Balstad

Konferansemusiker er  Kristin Skaare.

Som del av NovemberKonferansen vil det i år arrangeres en konsert i Trefoldighetskirken. Konserten vil være åpen for flere enn NovemberKonferansens deltakere, men deltakerne i konferansen har gratis inngang.  

Konserten kalles «Livstoner», og er et kunstnerisk samarbeid mellom 3 erfarne og allsidige musikere og komponister. Vokalist er Vakes egen rådgiver, Sebastian Christensen, og han har med seg den dyktige saksofonist- og fløytisten Frøydis Grorud og pianist Trond Lien.  

«Vår erfaring er at musikk i større grad når inn til følelser og til kropp, enn ordene alene. Musikken kan formidle nærhet og engasjement, humor og sårbarhet – alt etter hvilken situasjon som beskrives og formidles. Gjennom musikken lytter vi og behøver ikke å forklare eller forsvare oss. I musikken kan vi være tilstede uten krav» (Livstoner 2022).   

Mer informasjon om konferansen og foredragsholderne her:

https://ressurssenteret.no/wp-content/uploads/2023/08/Omtale-Noko-23-2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopp rett ned til innholdet