FORSONING OG TILGIVELSE

Vi minner om Vakes tradisjonsrike NovemberKonferanse. I år er tematikken «Forsoning og Tilgivelse», og vi stiller spørsmål om dette er mulig etter krenkelser. Tematikken er valgt basert på innspill fra deltakere i våre tilbud for utsatte, og det er et aktuelt tema for mange mennesker uavhengig av rolle. Vi er glade for å kunne presentere mange dyktige foredragsholdere, som vil belyse tematikken forsoning og/eller tilgivelse, fra ulike ståsted og med ulike synspunkt.    

Konferansen starter torsdag 23. november kl. 10, og avsluttes fredag 24. november kl. 15.30.

Sted: Frelsesarmeen, Komm.T.I. Øgrimsplass 4, Oslo (sentrum).

Lenke til påmelding her:
Checkin — påmeldingssystemet som er regnskapets bestevenn

Paul Leer-Salvesen
Foto: Kjell Inge Søreide

 

 

Paul Leer-Salvesen vil foredra om forsoning –  forsoningsprosesser etter vold og krenkelser. 

 

 

 

Andreas Ribe-Nyhus’ foredrag har tittel «Fra soning til forsoning». Hans foredrag bygger på boken Fengslet (2022).

Andreas Ribe-Nyhus Foto: Marcel Lelienhof

Marit Skartveit vil foredra om retreat i fengsel, og om symbolhandlingens betydning.  

Gyrid Gunnes vil lede en panelsamtale mellom Paul Leer-Salvesen, Andreas Ribe-Nyhus og Marit Skartveit, der vi tar opp temaene de har berørt i sine foredrag. 

Kari Halstensen Foto: Hans Jørgen Brun

 

 

 

 

Kari Halstensen vil foredra om temaet: «Tilgivelse som mulighet og umulighet»

Liv Nesse-Amundsen foredrar om «Kampen for tilgivelsen».  

Martin Eia-Revheim vil bli intervjuet av Vakes Ole Martin Holte om tematikken fra Eia-Revheims bok: «Å sette sammen bitene – min historie om vold, skam og reparasjon».

Inger Elin Utsi vil foredra om Sannhets- og forsoningskommisjonens funn. Kommisjonens rapport er et grunnlag for et oppgjør med fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner.

Liturgisk samling med elementer fra Vakes «Messe for Verdighet». Dette vil ledes av ledende prest i Trefoldighetskirken, Pål Kristian Balstad

Konferansemusiker er  Kristin Skaare.

Som del av NovemberKonferansen vil det i år arrangeres en konsert i Trefoldighetskirken. Konserten vil være åpen for flere enn NovemberKonferansens deltakere, men deltakerne i konferansen har gratis inngang.  

Konserten kalles «Livstoner», og er et kunstnerisk samarbeid mellom 3 erfarne og allsidige musikere og komponister. Vokalist er Vakes egen rådgiver, Sebastian Christensen, og han har med seg den dyktige saksofonist- og fløytisten Frøydis Grorud og pianist Trond Lien.  

«Vår erfaring er at musikk i større grad når inn til følelser og til kropp, enn ordene alene. Musikken kan formidle nærhet og engasjement, humor og sårbarhet – alt etter hvilken situasjon som beskrives og formidles. Gjennom musikken lytter vi og behøver ikke å forklare eller forsvare oss. I musikken kan vi være tilstede uten krav» (Livstoner 2022).   

Mer informasjon om konferansen og foredragsholderne her:

Oppdatert program NoKo 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopp rett ned til innholdet