«TRO OG SEKSUALITET»
Ønsker du å jobbe med deg selv, rundt temaene «Seksualitet & kristen tro», i en gruppe med andre menn?

Vi i Vake – Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep, inviterer menn i alderen 20 – 50 år til samtalegruppe over 8 kvelder på Lovisenberg våren 2022.

Temaer gruppen vil kunne jobbe med, er:

Begjær, lengsel og lyst
Negativt selvbilde/kroppsbilde
Forkynnelse og gudsbilder
Kropp, tanker og følelser
Pornografi og sosiale medier
Kristen mann – hva så?
Gift – var dette alt?
Ensomhet, samliv, ufrivillig sølibat
Synd og skam og tabuer
Forkynnelse og gudsbilder
Trofasthet og svik
Overgrep og grenseoverskridende atferd
Ut(e) av skapet
Tiltrekning og flirt
Kristne normer og forventninger, oppvekst
og oppdragelse
Tro og gudslengsel

Gruppen ledes av:
Einar E. Edland: Einar er 38 år og ansvarlig for mannsarbeidet hos Vake. Han er sosionom, diakon og har en ph.d. i sjelesorg. Einar har erfaring fra gruppeveiledning, individualsamtaler og undervisning. Han er gift, har fire barn og bor på Skedsmokorset. Mobil: 95901343. einar.eidsaa.edland@ressurssenteret.no
Ole Martin Holte: Ole Martin er 50 år, og er en erfaren gruppeleder. Han har jobbet mye med seksualitet som tema. Han er sosionom, psykoterapeut, forfatter og har studert teologi. Han levde tidligere åtte år i kloster gjennom Den katolske kirke, som fransiskanermunk. Han er nå gift og har tre barn og bor på Nesodden. Mobil: 97953843. ole.martin.holte@ressurssenteret.no

Om du har spørsmål, ta kontakt med Einar eller Ole Martin.
Påmeldingsfrist: 1. april.
Pris: kr. 800,- pr. person.

Gruppen går over 8 torsdagskvelder fra kl. 18-21.
Datoer: 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 2/6, 16/6, 23/6

Flyer

Hopp rett ned til innholdet