Ressurser for tryggere trosopplæring

Ressurser for tryggere trosopplæring

​»Tryggere trosopplæring med politiattest og egenerklæring» er ressurser som skal hjelpe å forebygge krenkelser og overgrep blant frivillige ledere.​

Høsten 2017 fikk Kirkelig Ressurssenter trosopplæringsmidler til å arbeide med prosjektet «Tryggere trosopplæring med politiattest og egenerklæring». Sammen med KFUK-KFUM, Kirkerådet, Sjømannskirken og Skøyen menighet utarbeidet vi hjelpemidler som andre organisasjoner og menigheter kan ta i bruk.

Hjelpemidlene som er laget er en veileder til innhenting av politiattest, forslag til egenerklæring for frivillige og undervisningsopplegg i forbindelse med underskriving av egenerklæringen.

Veilederen gir informasjon til den ansvarlige for kirkelig aktivitet om hvordan virksomheten går frem ved innhenting av politiattest fra frivillige, samt informasjon til den enkelte frivillige leder om hvordan vedkommende søker om politiattest. Egenerklæringen skal bevisstgjøre den enkelte leder, og undervisningsopplegget brukes i forbindelse med underskrivingen av egenerklæringen.

Materiellet er et utgangspunkt som må tilpasses den lokale virksomhet. Dersom dere tar i bruk materiellet, ønsker vi gjerne tilbakemeldinger på opplegget. Send disse til post@ressurssenteret.no.

Hopp rett ned til innholdet