På leit etter informasjon om overgrep, seksualitet eller annet?

Ressurshefte

Her har vi samlet en del nyttig informasjon om temaene fra ulike steder relevante for Vake. Du finner dette her: Ressurshefte VAKE 23

SRO samledokument av relevant materiell

SRO (Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet) vedtok i sin Handlingsplan 2019-2023 at Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep skulle ha ansvar for å «lage en oversikt over relevant materiell». Dokumentets helhet skal være et samlepunkt for ressurser, materiale og informasjon omundervisningom seksualitet, grenser, krenkelserog overgreputarbeidet og brukt i kirkelig kontekst. Håpet er at dokumentet også er ryddig, enkelt å lete gjennom og dekkende etter behov. Den finner du her: Matrise – SRO

Relevante eksterne lenker

Vi har samlet et knippe relevante eksterne lenker under her.

RVTS er regionale ressurssentere som er ment som en ressurs for deg som arbeider med mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, eller andre traumelidelser. RVTS arbeider for kompetanseheving gjennom undervisning på tvers av sektorer, etater, forvaltningsnivåer og organsisasjoner. For mer om deres arbeid, trykk på lenken under.
https://rvts.no/ressurser 

Æ E MÆ er en helhetlig modell som kommuner fritt kan ta i bruk for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen inneholder i hovedsak et omfattende undervisningsopplegg til barn og unge på ulike alderstrinn, foreldreinvolvering og kompetanseheving hos ansatte som jobber med barn. Les mer her:
https://xn--em-0iac.no/

SNAKKE er et opplæringsprogram som skal i ut i kommunene for å gi samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. SNAKKE skal primært gi handlingskompetanse hos de som arbeider med barn. For å lese mer om SNAKKE kan du besøke deres side her:
https://snakkemedbarn.no/

Redd Barna arbeider for å gi alle barn, både i Norge og internasjonalt, skal få ivaretatt sine menneskerettigheter og har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Redd Barna har utviklet ulike informasjonsprogram og ressurser rettet mot barn og voksne ved å gi barn informasjon og opplæring i egne rettigheter og seksualitet. Her kan du finne flere av Redd Barna’s ressurser for både barn og vokse.
https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/undervisning-til-barn-og-unge

Voksne For Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barns oppvekstvilkår og psykisk helse. Voksne for barn har lagd ulike undervisningsressurser som skal gjøre det enklere å utvikle verktøy for å se etter faresignaler samt hva en skal gjøre om en har mistanke om et overgrep. Her kan du lese mer om Vokse For Barns arbeid og ressurser:

Kroppen min eier jeg er en en animert TV-serie som skal gi barn (6-8 år) kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep lagd av NRK Super. Serien ble lagd ​i 2017 og har blant annet vunnet en Gullrute og en EMMY.
http://www.kroppenmineierjeg.no/

NB: Informasjonen på de ulike nettstedene vi linker til i dokumentet står for eiernes egen regning, Vake har ikke kapasitet å ettergå enhver detalj.

Hopp rett ned til innholdet