Hvordan uttrykke det som ikke kan rommes av ordene våre?

Kirkelig Ressurssenter har gjennom årene kjent på denne utfordringen sammen med utsatte for vold og seksuelle overgrep. Derfor har symbolhandlinger blitt en viktig del av våre samlinger og gudstjenester. Gjennom slike handlinger kan erfaringer synliggjøres og få utrykk, og det gis rom til det ordløse, kaotiske og vonde som kan være vanskelig å uttrykke. Målsetningen med symbolhandlingen er også at den enkelte kan kjenne på og oppleve verdighet i relasjon til andre mennesker og til Gud.

Vi har laget fire korte filmer for å vise de mest sentrale symbolhandlinger.  Disse kan brukes og ses her, men er også tenkt å være til inspirasjon i arbeid med «Messe for verdighet» eller andre gudstjenester lokalt rundt omkring i landet. Del gjerne i sosiale medier og på nettsider.

Filmene er tekstet og den kan slås på ved å trykke på cc tegnet øverst til høyre i bildet eller skrivebordsymbolet under.

Introduksjon til filmene finner du her: 

 

Her finner du filmen om lystenning:

 

Her er filmen om perlen:

 

Her er filmen om håpstreet:

 

 

 

Hopp rett ned til innholdet