Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du kjenner noen som er utsatt for overgrep og trenger hjelp. Vi tilbyr støttesamtaler og oppfølging, og kan også bistå med å vise videre til andre hjelpeinstanser dersom det er nødvendig.

Skip to content