Utsatte, pårørende/nærstående, kirkelig ansatte eller frivillige eller deg som er bekymret for noen, er velkomne til å ta kontakt. Vi har lav terskel for drøfting og møter.

Skip to content