Kirkelig Ressurssenter finansieres i hovedsak av midler fra Kirkerådet, Den norske kirke. I tillegg mottar vi kirkeoffer, prosjektmidler og har en liten inntjening ved kurs og konferanser.

Skip to content