Individuelle samtaler er alltid gratis. På enkelte tilbud har vi egenandeler, men vi forsøker å holde de så lave som mulig og ønsker ikke at økonomi skal være avgjørende for å kunne delta. Ved kurs, foredrag og enkelte former for rådgivning har vi egne satser.

Skip to content