Veiledningshefter for kirkelige ansatte og frivillige

Vi har utviklet flere veilednings og ressurshefter som skal hjelpe ansatte og frivillige i arbeidet med forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser.  Her finner du både egenutviklede og andre nyttige ressurser. 

Kirkens samtaler med barn og ungdom

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Hvordan skal vi forstå samtaler med barn og unge under 18 år?

Er slike samtaler sjelesorg?

Gjelder taushetsplikten slik den defineres i forvaltnings- og straffeloven også for samtaler med barn?

Hvordan skal kirkelige ansatte avveie taushetsplikten mot meldeplikt til barnevernet og avvergeplikten mot alvorlige forbrytelser?

Hvordan ta barn og unge på alvor når de henvender seg med en betroelse?

Hva gjør kirkelige ansatte med det de ser og overhører når de er sammen med barn og ungdom?

«Kirkelige ansattes samtaler med barn og ungdom», ble til ved et samarbeid med Presteforeningen, VAKE, Diakonforbundet og KUFO, og er utviklet med midler fra Kirkerådet: «Størst av alt».

Artikkelen “Kirkelig ansattes samtaler med barn og ungdom. ” utdyper og gir et bakteppe til heftet “Kirkens samtaler med barn og ungdom”.

Håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd i Den Norske Kirke

Her finner du håndboka for menighetsråd i Den Norske Kirke for periodene. Håndbøkene gir en innføring i rådenes myndighet, ansvar og oppgaver.

 

Kirkens frivillige arbeid

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den anklagede eller mis­tenkte er en vigslet kirkelig medarbeider. I 2007 ble det utgitt et veiledningshefte som omtaler arbeidsgivers håndtering av saker når en kirkelig ansatt er mistenkt eller anklaget. Heftet omfatter begge arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke.

I forlengelse av dette veilederheftet ble det tatt initiativ til at Den norske kirke også skulle ha retningslinjer for håndtering av saker der en friv­illig medarbeider er mistenkt eller anklaget for å ha utnyttet sin posisjon for å krenke et annet menneske. Samarbeidsråd for arbeid med over­grepsproblematikk i Den norske kirke tok dette initiativet og besluttet at det var nødvendig også med et ressursdokument som omhandlet frivillige.

Heftet Kirkens frivillige arbeid. Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep ble skrevet av Gunnhild Nordgaard Hermstad og Gunnar Heiene, i nært samarbeid med VAKE.

Vedlegg til heftet:

Forslag på ulike kontrakter for frivillige: 

Kontrakt i PDF-format
Kontrakt i Word-format
Annet kontraktsforslag

Øvelsesverksted

Når kirkelig ansatt eller frivillig medarbeider anklages for seksuelle krenkelser eller overgrep

For å kunne avdekke og håndtere saker om seksuelle krenkelser og overgrep på en god måte må man øve seg. Heftet inneholder materiale til et øvelsesverksted for kirkelig ansatte og frivillige medarbeidere.

Ressurshefte for samtalere på leir

Samtaler og forbønn

Det kan være vanskelig å vite hvordan en på en god måte kan ta i mot en overgrepsfortelling.

Dette lille heftet gir noen råd for å gjøre “samtaleren” trygg og ivareta den utsatte på en best mulig måte.

Ressursdokumenter for forebygging og håndtering

Sammen med Norges kristne råd, har VAKE kirkelig ressurssenter utarbeidet flere ressurser for forebygging og håndtering. Dette er samlet i et dokument og er laget for å
være til hjelp når en virksomhet skal utarbeide eller revidere egne retningslinjer mot seksuelle overgrep. 

Vi har også utarbeidet et ressursdokument for menigheters arbeid med seksuelle krenkelser. Her forsøker vi å svaret på ulike spørsmål og problemstillinger som
lokalmenigheten møter når den tar på alvor at seksuelle krenkelser også angår menigheten

Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke om eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep

Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den anklagede eller mis­tenkte er en vigslet kirkelig medarbeider.

I 2007 ble det utgitt et veiledningshefte som omtaler arbeidsgivers håndtering av saker når en kirkelig ansatt er mistenkt eller anklaget. Dette veiledningsheftet ble utarbeidet og utgitt av arbeidsgiverrepresentantene i Den norske kirke, Kultur- og kirkedepartementet (KKD), KA Kirke­lig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Bispemøtet. Heftet omfatter slik begge arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke.

Hopp rett ned til innholdet