Ofte stilte spørsmål

Individuelle samtaler er alltid gratis. På enkelte tilbud har vi egenandeler, men vi forsøker å holde de så lave som mulig og ønsker ikke at økonomi skal være avgjørende for å kunne delta. Ved kurs, foredrag og enkelte former for rådgivning har vi egne satser.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du kjenner noen som er utsatt for overgrep og trenger hjelp. Vi tilbyr støttesamtaler og oppfølging, og kan også bistå med å vise videre til andre hjelpeinstanser dersom det er nødvendig.

Kirkelig Ressurssenter er et nasjonalt senter. Dersom du eller noen du kjenner er utsatt for overgrep og bor i andre deler av landet, hjelper vi gjerne til med å sette deg/de i kontakt med lokale ressurspersoner.

Det er utarbeidet flere maler og ressursdokumenter til bruk lokalt. Ta gjerne kontakt direkte med oss om du ønsker noen å drøfte lokal tilpasning.

Vi tar i utgangspunktet ikke imot utsatte under 18 år. Dersom du likevel tenker at vårt tilbud kan være nyttig for deg, ber vi deg ta kontakt for en avklaring.

Vake finansieres i hovedsak av midler fra Kirkerådet, Den norske kirke. I tillegg mottar vi kirkeoffer, prosjektmidler og har en liten inntjening ved kurs og konferanser.

Nei, vi jobber også med forebygging og rådgivning ved håndtering, av overgrep- og krenkelsessaker. Vi gir råd, arbeider med beredskap og holder kurs for å unngå framtidige krenkelser og overgrep i kristne sammenhenger.

Utsatte, pårørende/nærstående, kirkelig ansatte eller frivillige eller deg som er bekymret for noen, er velkomne til å ta kontakt. Vi har lav terskel for drøfting og møter.

Nei, vi har ikke overnattingstilbud. Ta gjerne kontakt i forkant på e-post, telefon eller Facebook dersom du ønsker å komme innom kontoret vårt.

Kirkelig Ressurssenter er åpent for alle, men har spisskompetanse på tema knyttet til traumer og tro, kristne felleskap, religionspsykologi og teologi. Du er velkommen til å ta kontakt for å finne ut om vårt tilbud passer deg.

Praktiske spørsmål og faglige henvendelser

2 + 11 =

Hopp rett ned til innholdet