Ofte stilte spørsmål

Individuelle samtaler er alltid gratis. På enkelte tilbud har vi egenandeler, men vi forsøker å holde de så lave som mulig og ønsker ikke at økonomi skal være avgjørende for å kunne delta. Ved kurs, foredrag og enkelte former for rådgivning har vi egne satser.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du kjenner noen som er utsatt for overgrep og trenger hjelp. Vi tilbyr støttesamtaler og oppfølging, og kan også bistå med å vise videre til andre hjelpeinstanser dersom det er nødvendig.

Kirkelig Ressurssenter er et nasjonalt senter. Dersom du eller noen du kjenner er utsatt for overgrep og bor i andre deler av landet, hjelper vi gjerne til med å sette deg/de i kontakt med lokale ressurspersoner.

Det er utarbeidet flere maler og ressursdokumenter til bruk lokalt. Ta gjerne kontakt direkte med oss om du ønsker noen å drøfte lokal tilpasning.

Vi tar i utgangspunktet ikke imot utsatte under 18 år. Dersom du likevel tenker at vårt tilbud kan være nyttig for deg, ber vi deg ta kontakt for en avklaring.

Kirkelig Ressurssenter finansieres i hovedsak av midler fra Kirkerådet, Den norske kirke. I tillegg mottar vi kirkeoffer, prosjektmidler og har en liten inntjening ved kurs og konferanser.

Nei, vi jobber også med forebygging og rådgivning ved håndtering, av overgrep- og krenkelsessaker. Vi gir råd, arbeider med beredskap og holder kurs for å unngå framtidige krenkelser og overgrep i kristne sammenhenger.

Utsatte, pårørende/nærstående, kirkelig ansatte eller frivillige eller deg som er bekymret for noen, er velkomne til å ta kontakt. Vi har lav terskel for drøfting og møter.

Nei, vi har ikke overnattingstilbud. Ta gjerne kontakt i forkant på e-post, telefon eller Facebook dersom du ønsker å komme innom kontoret vårt.

Kirkelig Ressurssenter er åpent for alle, men har spisskompetanse på tema knyttet til traumer og tro, kristne felleskap, religionspsykologi og teologi. Du er velkommen til å ta kontakt for å finne ut om vårt tilbud passer deg.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, ring oss på telefon 23 22 79 30 eller send oss en SMS på 47 46 46 15.

    Skip to content