Ansatte og engasjerte

Anne Louise Skoland

Daglig leder

Anne Louise har lang erfaring fra ulike lederstillinger i ideell sektor, sist som leder for Frelsesarmeens fengselsarbeid i Norge og som sosialsjef i IOGT i Norge, hvor hun ledet flere prosjekt og hadde overordnet ansvar for rustiltak flere steder i landet. Hun har også lang styreerfaring for ulike organisasjoner og stiftelser i skjæringspunktet mellom ideell, offentlig og privat sektor.
Anne Louise er utdannet sykepleier, har videreutdanning i diakoni, er utdannet ved Frelsesarmeens Offisersskole og har enkelte andre fag og kurs på universitetsnivå. Hun har også en mastergrad i verdibasert ledelse fra VID, der hun forsket på sammenhengen mellom kjønn, makt og ledelse.

Einar Eidsaa Edland

Rådgiver

Einar E. Edland har en bachelor i sosialt arbeid fra VID, og en master i diakoni fra MF/VID, der han skrev masteroppgave om sjelesorg. I sin doktorgrad ved MF i 2020 undersøkte han det dynamiske forholdet mellom tidlige relasjonelle erfaringer og bruken av religiøse symboler i livsfortellinger hos pasienter ved VITA-avdelingen på Modum bad.
Einar har erfaring innen rusomsorg, skole og barnevern.
Han er også ansatt som Førsteamanuensis II i Sjelesorg på MF Vitenskapelige høyskole.

Hos Vake jobber Einar som rådgiver med et særskilt ansvar for kursvirksomhet rettet mot barn og unge, samt samtaler.

Anne Marie Østhus

Anne Marie Østhus

Rådgiver

Anne Marie Østhus er utdannet barnevernspedagog, har en mastergrad i familieterapi samt en mastergrad i relasjonsbehandling. Hun har en modul i Bodynamic og har bred kunnskap om hvordan livets erfaringer påvirker kropp og psyke. Anne Marie har tidligere jobbet mange år på barnevernsinstitusjoner, og har jobbet hos Vake siden 2008.

Hos Vake jobber Anne Marie jobber med samtaler, tilbud til brukere, og Messe for verdighet.

Ole Martin Holte

Rådgiver

Ole Martin Holte er utdannet psykoterapeut (gestaltterapeut) fra Norsk Gestaltinstitutt AS, med 2-årig etterutdanning. Han har en bachelor i sosialt arbeid, og har studert noe teologi.
Ole Martin har tidligere jobbet med rus- og avhengighetsproblematikk i Fransiskushjelpen og i Blå Kors. Han har ledet Psykisk Helsetjeneste for voksne i Nesodden kommune, og jobbet som spesialrådgiver i Flyktningehjelpen. Ole Martin har i flere perioder også drevet egen praksis som psykoterapeut, og er en mye brukt foredrags- og kursholder. Han har lang erfaring med både enkeltsamtaler, parsamtaler og grupper.

Hos Vake driver Ole Martin mye med undervisning, kurs, leder grupper og gir samtaler. Hans hovedansvar er for arbeidet vårt blant overgrepsutsatte menn; – Adam.

Sebastian Christensen

Rådgiver

Sebastian Christensen er sykepleier, har ulike relevante videreutdanninger innen psykisk helse og rus og en master i psykisk helsearbeid med tilknytnings- og utviklingstraumer som sitt hovedfelt.

Han har tidligere jobbet som terapeut og faglig veileder innenfor overgrepsfeltet, innen psykisk helse og rus-behandling og sist som høgskolelektor i videreutdanninger innenfor psykisk helse og rus ved høgskolen Innlandet.

Han har også lang fartstid som artist, musiker, komponist og sanger - og bruker også musikken som et terapeutisk verktøy, i sin undervisning eller som foredragsholder.

Hos Vake har Sebastian som rådgiver et særskilt ansvar for håndteringsveiledning og bistand i overgrepssaker i kirker og organisasjoner. Han underviser og holder foredrag.

Eilif Hallingstad Finnseth

Kontormedarbeider & Rød knapp-alliansen

Eilif er ansatt deltid som kontormedarbeider, hvor han jobber med sosiale medier, kontorrelaterte oppgaver, Rød knapp-alliansen og arrangementer. Eilif har en bachelorgrad i Musikk, menighet og ledelse i fra NLA Høgskolen, og hatt flere verv i politiske organisasjoner.

Hopp rett ned til innholdet