Om Kirkelig Ressurssenter

Om oss

Vi hjelper kirker, menigheter og kristne organisasjoner med å forebygge seksuelle overgrep, vold og krenkelser.

Vi skal være til hjelp for utsatte som opplever seksuelle overgrep, vold og krenkelser i kristen sammenheng. Vi står ved den utsattes side.

Vi gir råd til kirker, menigheter og kristne organisasjoner når seksuelle overgrep, vold og krenkelser skjer.

Historikk

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert i 1996. Opprettelsen markerte at kirken tok seksuelle overgrep, vold og krenkelser på alvor, og ikke lenger kunne forties. På denne måten ønsket kirken å bidra til at enkeltmennesker fikk hjelp til å bearbeide skader påført etter overgrep. Videre ville man samle og opparbeide kompetanse i et ressurssenter om hvordan hindre og forebygge at nye overgrep og krenkelser skjer i kirke og samfunn.

Kirkelig Ressurssenter er en selvstendig stiftelse. Stiftelsens representantskap består av Norges KFUK-KFUM, Blå Kors Norge, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges Kristne Råd. Representantskapet oppnevner styret.

Våre verdier

Verdighet

Vi vil møte alle mennesker med støtte og respekt. Vi vil bidra til myndiggjøring og muligheter til å ta ansvar for eget liv. 

 

Åpenhet:

Vi vil bidra til åpenhet om vold og seksuelle overgrep fordi den utsatte aldri har noe å skamme seg for eller noe å skjule. Åpenhet bidrar også til å avdekke og forhindre at seksuelle overgrep og vold skjer.

Rettferdighet

Vi vil bidra til oppreising for den utsatte og til kamp for rettferdighet i kirke og samfunn.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, ring oss på telefon 23 22 79 30 eller send oss en SMS på 47 46 46 15.

    Skip to content