Om VAKE

Om oss

Vi står ved den utsattes side. Vi skal være til hjelp for utsatte som opplever seksuelle krenkelser og overgrep i en kristen sammenheng.

Vi hjelper kirker, menigheter og kristne organisasjoner med å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep.

Vi gir råd til kirker, menigheter og kristne organisasjoner når seksuelle krenkelser og overgrep skjer.

Historikk

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert i 1996. Opprettelsen markerte at kirken tok seksuelle overgrep, vold og krenkelser på alvor, og ikke lenger kunne forties. På denne måten ønsket kirken å bidra til at enkeltmennesker fikk hjelp til å bearbeide skader påført etter overgrep. Videre ville man samle og opparbeide kompetanse i et ressurssenter om hvordan hindre og forebygge at nye overgrep og krenkelser skjer i kirke og samfunn.

VAKE er en selvstendig stiftelse. Stiftelsens representantskap består av Norges KFUK-KFUM, Blå Kors Norge, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges Kristne Råd. Representantskapet oppnevner styret.

Jubileumsvideo 2016 – om vår historie

Til 20-årsjubileumet i 2016 fikk vi på VAKE laget en video hvor flere sentrale skikkelser i vår historie snakker om tiden før opprettelsen, selve opprettelsen og tiden etter.

Våre verdier

Verdighet

Vi vil møte alle mennesker med støtte og respekt. Vi vil bidra til myndiggjøring og muligheter til å ta ansvar for eget liv.

 

Åpenhet:

Vi vil bidra til åpenhet om vold og seksuelle overgrep fordi den utsatte aldri har noe å skamme seg for eller noe å skjule. Åpenhet bidrar også til å avdekke og forhindre at seksuelle overgrep og vold skjer.

Rettferdighet

Vi vil bidra til oppreising for den utsatte og til kamp for rettferdighet i kirke og samfunn.

 

Vedtekter og Årsrapport 2021

Vedtekter Vake 2021

Årsrapport 2021

 

 

Hopp rett ned til innholdet