Styret og representantskapet

Styret

Kirkelig Ressurssenter er en selvstendig, selveiende stiftelse. Styret i stiftelsen utnevnes av representantskapet og er sammensatt av personer med ulik kirke-, organisasjons- og fagbakgrunn.

I perioden 2020-2022 utgjør følgende styret:

  • Helen Bjørnøy (leder, tidl. Fylkesmann i Buskerud)
  • Tormod Kleiven (nestleder, professor VID Vitenskapelige høyskole)
  • Øyvind Haraldseid (generalsekretær i Misjonskirken)
  • Anne Skoglund (prost i Alta prosti, Den norske kirke)
  • Lise O. Luther (Oberstløytnant / forvaltningssjef  for Frelsesarmeen)
  • Marta Botne, varamedlem (domprost i Tunsberg bispedømme)
  • Ingrid Løining Ørum, varamedlem (jurist, rådgiver i Kirkerådet)
  • Silje Mathea Kleftås Nygård, varamedlem

Representantskapet

Representantskapet består av Norges Kristne Råd, Blå Kors Norge, Norges KFUK-KFUM og Kirkerådet for Den norske kirke utgjør stiftelsens overordnede samarbeidsparter.

Representantskapet oppnevner styret for stiftelsen.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, ring oss på telefon 23 22 79 30 eller send oss en SMS på 47 46 46 15.

    Skip to content