Klagerådet, representantskapet og styret

Styret

VAKE kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep er en selvstendig, selveiende stiftelse. Styret i stiftelsen utnevnes av representantskapet og er sammensatt av personer med ulik kirke-, organisasjons- og fagbakgrunn.

I perioden 2022-2024 utgjør følgende styret:

  • Helen Bjørnøy (leder, tidl. Fylkesmann i Buskerud)
  • Anne Skoglund (nestleder, prost i Alta prosti, Den norske kirke)
  • Einar Tjelle (styremedlem)
  • Rebekka Lund Svardahl (styremedlem)
  • Karin Thompson, (styremedlem)
  • Ingrid Løining Ørum, (varamedlem)
  • Ole Martin Holte (ansattes representant)

Representantskapet

Representantskapet består av Norges Kristne Råd, Blå Kors Norge, Norges KFUK-KFUM og Kirkerådet for Den norske kirke utgjør stiftelsens overordnede samarbeidsparter.

Representantskapet oppnevner styret for stiftelsen.

Klagerådet

Klagerådet består av helt uavhengige personer som gjennomgår klager om ressurssenteret Vake

De kan kontaktes via kontaktskjemaet under. Klagerådet har taushetsplikt, og jobber helt uavhengig av Vake

Klagerådets medlemmer er:

Arne Willy Dahl (leder)

Solveig Fiske (medlem)

Elsbet Pilskog (medlem)

Kontakt Klagerådet

1 + 1 =

Hopp rett ned til innholdet