Personvernerklæring

Personvernerklæring

Når du bruker nettsiden vår og er i kontakt med oss vil Kirkelig Ressurssenter behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er daglig leder Turid Skorpe Lannem ved Kirkelig Ressurssenter.

Kontaktinformasjonen til Kirkelig Ressurssenter er:

Adresse: Lovisenberggata 15 A, 0456 Oslo
E-post: post@kirkeligressurssenter.no
Telefon: 23 22 79 30
Organisasjonsnr.: 976.481.208

1. Hvorfor og hvilke personopplysninger samler vi inn?

For å kunne oppfylle oppdraget vårt så godt som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon. Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Opplysningene deles ikke med noen utenfor vår stiftelse uten samtykke.

Vi samler inn følgende personopplysninger for disse formålene:

Besvare henvendelser

For å besvare henvendelser som kommer inn til oss noteres navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert at oppbevaring av
disse personopplysningene ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på. Lagring skjer på måter som er i tråd med personvernbestemmelsene.

Kontaktinformasjon og personopplysninger som er nødvendig for å svare og følge opp blant annet kurspåmeldinger og invitasjoner til konferanser og fagdager hører også til under dette. Vi oppfordrer deg til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post uten kryptering.

Kontaktskjema

Opplysningene du selv oppgir gjennom kontaktskjema på https://www.ressurssenteret.no lagres midlertidig i en database hos vår serverleverandør a2hosting.com og sendes på e-post til oss. Opplysninger registrert hos a2hosting.com er underlagt deres retningslinjer for personvern, og lagres innenfor EU. Opplysningene slettes fra databasen innen rimelig tid etter fullført behandling.

https://www.ressurssenteret.no benytter seg av https-protokoll for overføring av informasjon. Dette betyr at all informasjon du oppgir på siden blir sendt kryptert.

Informasjon om kurs, fagdager og andre arrangementer

Når du melder deg på kurs og konferanser og andre arrangementer i regi av Kirkelig Ressurssenter, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift. Deltakernes navn, arbeidsgiver, faktura- og kontaktinformasjon og ev allergier og andre sentrale opplysninger blir registrert. Navnelister på kursdeltakere kan deles med samarbeidspartnere i kursvirksomhet og kurssted (utfra brannsikkerhet o.l.). Vi bruker også personopplysninger for å gi informasjon om vår virksomhet via din e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

Rådgivning i saker

Kirkelig Ressurssenter behandler sensitive og ikke-sensitive personopplysninger som rådgiver i saker. Type informasjon som behandles avhenger av sakens art, og de blir ikke tatt vare på lenger enn nødvendig. Alle ansatte underskriver taushetserklæring.

Frivillige verv og oppgaver knyttet til ressurssenterets drift

Navn, kontaktinformasjon og ev opplysninger brukes for å utbetale honorar og reiseregninger eller annet til verv og deltakelse i Kirkelig Ressurssenters organer, arbeidsgrupper, utvalg og annet. Herunder kommer blant annet Kirkelig Ressurssenters styre, ulike arbeidsgrupper og komiteer.

Rekruttering til nye stillinger hos oss

Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av informasjon som søkeren har gitt i forbindelse med søknad på stilling. Dette er CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av interesseavveining. Kirkelig Ressurssenter sletter
informasjonen til de som ikke tilsettes snarest mulig etter avsluttet rekrutteringsprosess.

2. Bruk av Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler, eller «cookies» er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet, og de hjelper oss å lage et brukervennlig nettsted. Ved hjelp av slik informasjon ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet vårt. Behandlingsgrunnlaget for dette er ekomlovens § 2-7b.

Google Analytics

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Facebook

Vi bruker Facebooks «Like button»-plugin for å kunne markedsføre oss ved hjelp av Facebooks sosiale nettverk. Dersom du har klikket på denne knappen vil Facebook lagre en informasjonskapsel for å huske dette og vise dette for deg på nettsiden vår. Dersom du ikke er pålogget Facebook vil ingen informasjonskapsel lagres.

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Kirkelig Ressurssenter bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi er knyttet til IT-avdelingen ved Lovisenberg
Diakonale sykehus. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Knif regnskap, leverandør av regnskaps- og lønnsprogrammene våre. Her lagres navn, kontaktinformasjon, bankkonto til leverandører og faktura- og leveringsadresser i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. I forbindelse med utbetaling av lønn og honorar lagres også
personnummer og skattekort.

4. Lagringstid

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Kirkelig Ressurssenter er ansvarlig for sletting av personopplysninger som ikke er nødvendige eller som vi ikke har grunnlag for å behandle. Vi gjør oppmerksom på at sletting først kan gjennomføres der dette er i overenstemmelse med regelverket i regnskapsloven/bokføringsloven og annet regelverk.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende mail til behandlingsansvarlig på følgende e-postadresse:
post@kirkeligressurssenter.no

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ved å ta kontakt med behandlingsansvarlig på post@kirkeligressurssenter.no

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overenstemmelse med personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no

7. Endringer

Endring av våre tjenester og endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil sende deg informasjon om dette dersom vi har din mailadresse. Hvis vi ikke har din kontaktinformasjon, vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Hopp rett ned til innholdet