Bearbeiding

Samtaletilbud

Et av våre viktigste tilbud til bearbeiding er samtaler for utsatte og pårørende. Les mer om dette her.

 

Yter du sjelesorg og ønsker veiledning i den forbindelse? 

Kirkelig ansatte eller andre som tilbyr sjelesorg lokalt og ønsker veiledning i møte med overgrepsutsatte, må gjerne kontakte oss.  

 

Middag & kveldsbønn

En gang i måneden arrangerer vi enkel middag med påfølgende kveldsgudstjeneste med nattverd for våre brukere. Vi har vår egen liturgi.

Kveldsgudstjenestene ledes av VAKEs ansatte i våre lokaler på Lovisenberg i Oslo.

Om du ønsker å delta eller lære mer kan du sende oss en e-post eller lese en tekstrefleksjon her.

 

Messe for verdighet

 

Messe for verdighet er en temagudstjeneste som arrangeres i solidaritet for alle som er berørt av vold og overgrep. Messene holdes over hele landet i samarbeid med kirkelige og andre faglige aktører innen overgrepsfeltet. Enkelte steder har man også en fagdag i forbindelse med messen.

Ønsker dere å arrangere messe for verdighet i din kirke eller menighet? Ta kontakt.

Hvordan uttrykke det som ikke kan rommes av ordene våre? Vi har laget fire korte filmer for å vise de mest sentrale symbolhandlinger.  Disse kan brukes og ses her, men er også tenkt å være til inspirasjon i arbeid med «Messe for verdighet» eller andre gudstjenester lokalt rundt omkring i landet. Se de her: Symbolhandlinger som kan brukes til Messe for verdighet

Hopp rett ned til innholdet