Forebygging og hjelpemidler

Ressurser for tryggere trosopplæring

​”Tryggere trosopplæring med politiattest og egenerklæring” er ressursser som skal hjelpe å forebygge krenkelser og overgrep blant frivillige ledere.​

Høsten 2017 fikk Kirkelig Ressurssenter trosopplæringsmidler til å arbeide med prosjektet “Tryggere trosopplæring med politiattest og egenerklæring”. Sammen med KFUK-KFUM, Kirkerådet, Sjømannskirken og Skøyen menighet utarbeidet vi hjelpemidler som andre organisasjoner og menigheter kan ta i bruk.

Hjelpemidlene som er laget er en veileder til innhenting av politiattest, forslag til egenerklæring for frivillige og undervisningsopplegg i forbindelse med underskriving av egenerklæringen.

Veilederen gir informasjon til den ansvarlige for kirkelig aktivitet om hvordan virksomheten går frem ved innhenting av politiattest fra frivillige, samt informasjon til den enkelte frivillige leder om hvordan vedkommende søker om politiattest. Egenerklæringen skal bevisstgjøre den enkelte leder, og undervisningsopplegget brukes i forbindelse med underskrivingen av egenerklæringen.

Materiellet er et utgangspunkt som må tilpasses den lokale virksomhet. Dersom dere tar i bruk materiellet, ønsker vi gjerne tilbakemeldinger på opplegget. Send disse til post@ressurssenteret.no eller rådgiver Dina Willemse.

Frivillige ledere på nett

Disse tre filmene er laget av Kirkelig ressursenter og Kirkerådet, og er ment som utgangspunkt for undervisning og samtale med frivillige i kirken, om hvilke følger det å være frivillig i kirken kan ha for hva vi poster på nett.

Sosiale medier har blitt en integrert del av ungdoms hverdag, der relasjoner og nettverk bygges og leves ut. Skillet mellom “on screen” og “off screen” viskes stadig mer ut, og disse filmene er et fint virkemiddel for å skape refleksjon rundt holdninger, grenser og konsekvenser.

Filmene ønsker å skape bevissthet om:

 • Rollen som forbilde, enten en er ansatt eller frivillig leder
 • Hva en skriver og deler, og hvem som kan se det og dele
 • Hva som kan oppleves krenkende eller invaderende

Spørsmål til refleksjon kan være:

 • Hva kommuniserer vi gjennom det vi legger ut på sosiale medier?
 • Hvordan kan ulike poster kommunisere ulikt utfra rollen vi har?
 • ​Hvordan kan budskap og signaler bli tolket ulikt av de vi er ledere for?

Liking på leir

Filmen tar for seg en leder på konfirmantleir, som kommenterer på en konfirmant sitt bilde med hjerte. Konfirmanten, som er kjempeforelsket i lederen, tolker nok mer inn i det enn lederen hadde tenkt.

  Spørsmål til filmen:

  • Hva ser dere?
  • Hva legger du merke til?
  • Hvem er aktørene?
  • Hva gjør de ulike aktørene?
  • Hvordan blir de ulike handlingene tolket?
  • Bør det være regler for bruk av sosiale medier på leir?
  • Er det forbudt å bli forelska i en leder?
  • Hva tror du skjer etter at filmen er ferdig?

  Forbilde for unge

  Filmen tar for seg en leder for et Tween Sing-kor, som legger ut striglede selfies på instagram, som får 12-åringen i koret til å stå hjemme foran speilet å trekke inn magen. Når 12-åringen så kommer på korøvelse, holder den samme lederen andakt om å være seg selv.

   Spørsmål til filmen:

   • Hva ser dere?
   • Hva legger du merke til?
   • Hvem er aktørene?
   • Hva gjør de ulike aktørene?
   • Hvordan blir de ulike handlingene tolket?
   • Hva tror du var ment med de ulike handlingene?
   • Er det ikke lov å kle seg som man vil?
   • Hva tror du skjer etter at filmen er ferdig?

   Babysang

   Filmen tar for seg lederen på en babysanggruppe, som tar bilde av en av babyene og legger ut på nett uten at foreldrene vet om det. Foreldrene ser bildet, og blir opprørte.

   Spørsmål til filmen:

   • Hva ser dere?
   • Hva legger du merke til?
   • Hvem er aktørene?
   • Hva gjør de ulike aktørene?
   • Hvordan blir de ulike handlingene tolket?
   • Hva tror du var ment med de ulike handlingene?
   • Er det forbudt å legge ut bilder av noen som ikke har samtykket?
   • Hva tror du skjer etter at filmen er ferdig?

   Eksterne lenker

   RVTS er regionale ressurssentere som er ment som en ressurs for deg som arbeider med mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, eller andre traumelidelser. RVTS arbeider for kompetanseheving gjennom undervisning på tvers av sektorer, etater, forvaltningsnivåer og organsisasjoner. For mer om deres arbeid, trykk på lenken under.
   https://rvts.no/ressurser 

   Æ E MÆ er en helhetlig modell som kommuner fritt kan ta i bruk for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen inneholder i hovedsak et omfattende undervisningsopplegg til barn og unge på ulike alderstrinn, foreldreinvolvering og kompetanseheving hos ansatte som jobber med barn. Les mer her:
   https://xn--em-0iac.no/

   SNAKKE er et opplæringsprogram som skal i ut i kommunene for å gi samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. SNAKKE skal primært gi handlingskompetanse hos de som arbeider med barn. For å lese mer om SNAKKE kan du besøke deres side her:
   https://snakkemedbarn.no/

   Redd Barna arbeider for å gi alle barn, både i Norge og internasjonalt, skal få ivaretatt sine menneskerettigheter og har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Redd Barna har utviklet ulike informasjonsprogram og ressurser rettet mot barn og voksne ved å gi barn informasjon og opplæring i egne rettigheter og seksualitet. Her kan du finne flere av Redd Barna’s ressurser for både barn og vokse.
   https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/undervisning-til-barn-og-unge

   Voksne For Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barns oppvekstvilkår og psykisk helse. Voksne for barn har lagd ulike undervisningsressurser som skal gjøre det enklere å utvikle verktøy for å se etter faresignaler samt hva en skal gjøre om en har mistanke om et overgrep. Her kan du lese mer om Vokse For Barns arbeid og ressurser:

   Kroppen min eier jeg er en en animert TV-serie som skal gi barn (6-8 år) kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep lagd av NRK Super. Serien ble lagd ​i 2017 og har blant annet vunnet en Gullrute og en EMMY.
   http://www.kroppenmineierjeg.no/

   Har du spørsmål?

   ​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

   Send oss en henvendelse via skjemaet, ring oss på telefon 23 22 79 30 eller send oss en SMS på 47 46 46 15.

    Skip to content