Hjelpemidler for ansatte

Øvelsesverksted

Når kirkelig ansatt eller frivillig medarbeider anklages for seksuelle krenkelser eller overgrep

For å kunne avdekke og håndtere saker om seksuelle krenkelser og overgrep på en god måte må man øve seg. Heftet inneholder materiale til et øvelsesverksted for kirkelig ansatte og frivillige medarbeidere.

Det går an å skrive dokumentet ut som hefte i A5-format.

Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke om eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep

Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den anklagede eller mis­tenkte er en vigslet kirkelig medarbeider.

I 2007 ble det utgitt et veiledningshefte som omtaler arbeidsgivers håndtering av saker når en kirkelig ansatt er mistenkt eller anklaget. Dette veiledningsheftet ble utarbeidet og utgitt av arbeidsgiverrepresentantene i Den norske kirke, Kultur- og kirkedepartementet (KKD), KA Kirke­lig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Bispemøtet. Heftet omfatter slik begge arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke.

Ressursdokumenter for forebygging og håndtering

Sammen med Norges kristne råd, har Kirkelig Ressurssenter utarbeidet flere ressurser for forebygging og håndtering. Alle dokumentene finnes samlet her: Veiledning til retningslinjer for arbeid mot seksuelle overgrep

Sjekklister og avtaler er en konkret hjelp i arbeidet med å forebygge og håndtere seksuelle krenkelsessaker. Disse dokumentene kan lastes ned i utskriftvennlige versjoner: 

Ressursdokument for menighetens arbeid med seksuelle krenkelser (Skrevet til bruk i Den norske kirke)
Eksempel på avtale om frivillig arbeid
Sjekkliste for forebygging av seksuelle krenkelser (pdf)
​Sjekkliste for forebygging av seksuelle krenkelser i menigheten (redigerbart format – Word)
Når det har skjedd noe- instruks for melding
Når en lurer på om det har skjedd noe – instruks for melding
Sjekkliste for håndtering av seksuell krenkelse
Evalueringsskjema etter gjennomført håndtering

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

 • Hvordan skal vi forstå samtaler med barn og unge under 18 år?
 • Er disse samtalene sjelesorg?
 • Gjelder taushetsplikten slik den defineres i forvaltnings- og straffeloven også for samtaler med barn?
 • Hvordan skal kirkelige ansatte avveie taushetsplikten mot meldeplikt til barnevernet og avvergeplikten mot alvorlige forbrytelser?
 • Hvordan ta barn og unge på alvor når de henvender seg med en betroelse?
 • Hva gjør kirkelige ansatte med det de ser og overhører når de er sammen med barn og ungdom?

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep tok våren 2015 initiativ til en samtale med Presteforeningen omkring samtaler med barn, prestens taushetsplikt og opplysningsforpliktelser. Henvendelsen bidro til etablering av et fagutviklingsprosjekt med støtte fra «Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke».

Prosjektet har overskriften «Kirkelige ansattes samtaler med barn og ungdom», og er et samarbeid mellom Presteforeningen, Ressurssenteret, Diakonforbundet og KUFO.

Prosjektet har arbeidet med fem problemstillinger:

 1. Situasjonsforståelse og taushetsplikt – hva gjør kirkelige ansatte sammen med barn og ungdom?
 2. De kirkelige ansattes taushetsplikt – forskjeller, likheter, utfordringer.
 3. Forholdet mellom taushetsplikten, barns alder og foreldreansvaret.
 4. Barns autonomi i religiøs sammenheng.
 5. Lovregulering av meldeplikt til barnevernet versus profesjonelt skjønn.

Prosjektet har ført til utvikling av et ressurshefte som også kan brukes som studieopplegg i lokale staber. Heftet deles ut til alle deltakerne på årets trosopplæringskonferanse. Det er også skrevet en bakgrunnsartikkel som utdyper innholdet i ressursheftet. Både heftet og artikkelen publiseres på nettsidene til samarbeidspartnerne og ressursbanken.

Ressurshefte samtaler med barn og ungdom

​Artikkel “Kirkelig ansattes samtaler med barn og ungdom. Situasjonsforståelse, taushetsplikt, meldeplikt m.m”

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, ring oss på telefon 23 22 79 30 eller send oss en SMS på 47 46 46 15.

  Skip to content