Hjelpemidler for frivillige

Kirkens frivillige arbeid

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den anklagede eller mis­tenkte er en vigslet kirkelig medarbeider. I 2007 ble det utgitt et veiledningshefte som omtaler arbeidsgivers håndtering av saker når en kirkelig ansatt er mistenkt eller anklaget. Heftet omfatter begge arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke.

I forlengelse av dette veilederheftet ble det tatt initiativ til at Den norske kirke også skulle ha retningslinjer for håndtering av saker der en friv­illig medarbeider er mistenkt eller anklaget for å ha utnyttet sin posisjon for å krenke et annet menneske. Samarbeidsråd for arbeid med over­grepsproblematikk i Den norske kirke (SRO) tok dette initiativet og besluttet at det var nødvendig også med et ressursdokument som omhandlet frivillige.

Heftet Kirkens frivillige arbeid. Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep ble skrevet av Gunnhild Nordgaard Hermstad og Gunnar Heiene, i nært samarbeid med Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Vedlegg til heftet:

Eksempel på kontrakt for frivillige
Kontrakt i PDF-format
Kontrakt i Word-format
Annet kontraktsforslag

Øvelsesverksted

Når kirkelig ansatt eller frivillig medarbeider anklages for seksuelle krenkelser eller overgrep

For å kunne avdekke og håndtere saker om seksuelle krenkelser og overgrep på en god måte må man øve seg. Heftet inneholder materiale til et øvelsesverksted for kirkelig ansatte og frivillige medarbeidere.

Det går an å skrive dokumentet ut som hefte i A5-format.

Ressurshefte for samtalere på leir

Samtaler og forbønn

Det kan være vanskelig å vite hvordan en på en god måte kan ta i mot en overgrepsfortelling.

Dette lille heftet gir noen råd for å gjøre “samtaleren” trygg og ivareta den utsatte på en best mulig måte.

Ressursdokumenter for forebygging og håndtering

Sammen med Norges kristne råd, har Kirkelig Ressurssenter utarbeidet flere ressurser for forebygging og håndtering. Alle dokumentene finnes samlet her: Veiledning til retningslinjer for arbeid mot seksuelle overgrep

Sjekklister og avtaler er en konkret hjelp i arbeidet med å forebygge og håndtere seksuelle krenkelsessaker. Disse dokumentene kan lastes ned i utskriftvennlige versjoner: 

Ressursdokument for menighetens arbeid med seksuelle krenkelser (Skrevet til bruk i Den norske kirke)
Eksempel på avtale om frivillig arbeid
Sjekkliste for forebygging av seksuelle krenkelser (pdf)
​Sjekkliste for forebygging av seksuelle krenkelser i menigheten (redigerbart format – Word)
Når det har skjedd noe- instruks for melding
Når en lurer på om det har skjedd noe – instruks for melding
Sjekkliste for håndtering av seksuell krenkelse
Evalueringsskjema etter gjennomført håndtering

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, ring oss på telefon 23 22 79 30 eller send oss en SMS på 47 46 46 15.

    Skip to content