Håndtering

Trenger du å tenke høyt om hvordan du kan håndtere en sak?

Vi gir råd til håndtering i konkrete saker.

Gode håndteringsrutiner og håndteringskompetanse i kirker og kristne organisasjoner er viktig for å ivareta den utsatte når overgrep skjer.

Evaluering i etterkant av en sak

Vi tilbyr evaluering av avsluttede håndteringsprosesser. Ta kontakt for mer informasjon.

Retningslinjer og beredskapsplaner

Har din menighet/forsamling utarbeidet lokale retningslinjer og beredskapsplaner? Vi gir råd ved utvikling av retningslinjer og beredskapsplaner tilpasset din lokale sammenheng.

Er du arbeidsgiver eller håndteringsansvarlig i din kirkelige sammenheng?

Kirkelig Ressurssenter er sekretariat for et nasjonalt Veiledningsteam som kan bistå kirkelige oppdragsgivere og arbeidsgivere i konkrete saker. Ordningen kan benyttes i to faser:

  1. Vurdere situasjonen og avklare handlingsalternativer for den utsatte og for arbeidsgiver/oppdragsgiver
  2. Følge opp den utsatte gjennom håndteringen av saken og bistå arbeidsgiver/oppdragsgiver i å ivareta den utsatte på best mulig måte.

Veiledningsteamet består av to prester. I tillegg har teamet tilgang på en erfaren jurist som kan rådføres. Medlemmer i teamet er Håkon Augdal og Inger Lise Myhre Guttormsen, juridisk rådgiver er førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes. 

Kontakt oss hvis du ønsker bistand fra Veiledningsteamet i en sak.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, ring oss på telefon 23 22 79 30 eller send oss en SMS på 47 46 46 15.

    Skip to content