Håndtering

Trenger du å tenke høyt om hvordan du kan håndtere en sak?

Vi gir råd til håndtering i konkrete saker.

Gode håndteringsrutiner og håndteringskompetanse i kirker og kristne organisasjoner er viktig for å ivareta den utsatte når overgrep skjer.

Evaluering i etterkant av en sak

Vi tilbyr evaluering av avsluttede håndteringsprosesser. Ta kontakt for mer informasjon.

Retningslinjer og beredskapsplaner

Har din menighet/forsamling utarbeidet lokale retningslinjer og beredskapsplaner? Vi gir råd ved utvikling av retningslinjer og beredskapsplaner tilpasset din lokale sammenheng.

Ressurshefter

Vi har også utviklet flere ressurshefter som kan hjelpe menigheter, kirkelige ansatte og frivillige i arbeidet med forebygging og håndtering av seksuelle overgrep.

Heftene finner ved å trykke her. 

 

Hopp rett ned til innholdet