Utsatt

Samtaletilbud

Vi tilbyr utsatte for seksuelle krenkelser, overgrep og vold, og pårørende/nærstående samtale hos oss. Samtalene kan være på telefon, på VAKEs lokaler eller den kan finne sted utendørs.

I samtalen snakker vi om situasjonen din og det du har behov for å snakke om. Du kan også si noe om hva du ønsker, og hvilke forventninger du har til veien videre. Du forteller bare det du selv vil. 

Vi kjenner godt til kirke- og kristenliv, og har teologisk kompetanse hvis du også ønsker å snakke om tro.

Ønsker du samtale med en av oss eller har du spørsmål? Kontakt oss på post@ressurssenteret.no eller ring oss på 23 22 79 30. 

Andre tilbud

For andre tilbud til deg som er utsatt, se under Bearbeiding eller vårt mannstilbud ADAM.

Hopp rett ned til innholdet