Beeretjekåarhth ble lansert under festivalen Raasten Rastah på Røros fredag 30. september.

Kortstokken er et nytt hjelpeverktøy som er utviklet for å snakke om følelser på hjertespråket sørsamisk, åarjelsaemien. Det fins mange ulike følelseskort i bruk. Beeretjekåarhth er utviklet for bruk i Saepmie, noe som er helt unikt. Kortstokken finnes også på lulesamisk.

Vake er midlertidig tomme for kortstokkene, men vi venter på ny levering.

Du tror det ikke før du har sagt det

«Du ser det ikke før du tror det» er et ordtak vi bruker om det som ikke burde skje, men som vi vet skjer. Vi kan like gjerne si: «Du tror det ikke før du har sagt det». I lang tid ble vold og seksuelle overgrep forsøkt tiet i hjel, både i samfunns- og kirkeliv. Hendelser som ikke kan snakkes om, som det legges lokk på eller skjules, fører til skam og uhelse. Det vi har ord for, kan vi oftere gjøre noe med, både som enkeltpersoner, familier og samfunn. Det er viktig å sette ord på opplevelser og følelser, også det som er vanskelig å snakke om. Derfor har vi jobbet med utviklingen av Beeretjekåarhth.

Om Beeretjekåarhth

Beeretjekåarhth er en tospråklig ressurs (sørsamisk og norsk) med unike kort med fargerike bilder av 48 bjørner med ulike følelsesuttrykk og tydelig kroppsspråk. Beeretjekåarhth er et godt hjelpemiddel for å snakke om, dele tanker og hendelser omkring følelser gjennom lek og spill. Hvert kort har et bilde av en bjørn som uttrykker et eget følelsesuttrykk. Kortene kan brukes individuelt og i grupper, og egner seg godt i samtale. Det følger med 48 ordkort med sørsamiske uttrykk som kan brukes sammen med de ulike bildekortene. Beeretjekåarth passer for barn i alle aldre og voksne.

Tverrfaglig samarbeid

Utviklingen av Beeretjekåarhth ville ikke vært mulig uten vårt samarbeid med Meerke Krihke Leine Bientie (Sjabretje AS, og trosopplærer i Saemien Åålmege) som står for idé, oversettelse og tilpasning til sørsamisk. Marita Eilertsen Tøsse har designet kortstokken og manualen, og med sin inngående kjennskap til samisk kultur og kunstuttrykk, har hun gitt verktøyet et tydelig samisk preg. Beeretjekåarhth er et helt spesielt pionerarbeid og som vi stolt viser fram og deler med Saepmie.

Ta kontakt med rådgiver Anne Marie Østhus hvis du ønsker Beeretjekåarhth.

Beeretjekåarhth er gjennomført med midler fra Bufdir.

 

 

Meerke Krihke Leine Bientie presenterer Beeretjekåarhth. Foto: Tomas Tomasson Punde

Artisten Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell introduserer Meerke Krihke Leine Bientie ved lanseringen av Beeretjekåarhth i Storstuggu på Røros. Foto: Turid Skorpe Lannem

 

Meerke Krihke Leine Bientie, Turid Skorpe Lannem, Anne Louise Skoland og Anne Marie Østhus klare for å dele ut Beeretjekåarhth til festivaldeltakere. Foto: AGB

Hopp rett ned til innholdet