Eksterne lenker

Eksterne lenker

RVTS er regionale ressurssentere som er ment som en ressurs for deg som arbeider med mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, eller andre traumelidelser. RVTS arbeider for kompetanseheving gjennom undervisning på tvers av sektorer, etater, forvaltningsnivåer og organsisasjoner. For mer om deres arbeid, trykk på lenken under.
https://rvts.no/ressurser 

Æ E MÆ er en helhetlig modell som kommuner fritt kan ta i bruk for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen inneholder i hovedsak et omfattende undervisningsopplegg til barn og unge på ulike alderstrinn, foreldreinvolvering og kompetanseheving hos ansatte som jobber med barn. Les mer her:
https://xn--em-0iac.no/

SNAKKE er et opplæringsprogram som skal i ut i kommunene for å gi samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. SNAKKE skal primært gi handlingskompetanse hos de som arbeider med barn. For å lese mer om SNAKKE kan du besøke deres side her:
https://snakkemedbarn.no/

Redd Barna arbeider for å gi alle barn, både i Norge og internasjonalt, skal få ivaretatt sine menneskerettigheter og har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Redd Barna har utviklet ulike informasjonsprogram og ressurser rettet mot barn og voksne ved å gi barn informasjon og opplæring i egne rettigheter og seksualitet. Her kan du finne flere av Redd Barna’s ressurser for både barn og vokse.
https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/undervisning-til-barn-og-unge

Voksne For Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barns oppvekstvilkår og psykisk helse. Voksne for barn har lagd ulike undervisningsressurser som skal gjøre det enklere å utvikle verktøy for å se etter faresignaler samt hva en skal gjøre om en har mistanke om et overgrep. Her kan du lese mer om Vokse For Barns arbeid og ressurser:

Kroppen min eier jeg er en en animert TV-serie som skal gi barn (6-8 år) kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep lagd av NRK Super. Serien ble lagd ​i 2017 og har blant annet vunnet en Gullrute og en EMMY.
http://www.kroppenmineierjeg.no/

Hopp rett ned til innholdet